top of page

MEDITATION

∞ Trust in Pure Observation ∞

Hvad opstår der gennem Meditation?

  • Gennem meditation finder du hjem i dig selv​

  • Gennem meditation træner og højner du din bevidsthed 

  • Gennem meditation træner du at skille din indre verden fra den ydre verden. 

  • Gennem meditation skaber du stilhed, ro og nærvær i dit følelses-krop

  • Gennem meditation skaber du stilhed, ro og nærvær i dit mentale-krop

  • Gennem meditation skaber og træner du forbindelsen til Den Åndelige Verden

  • Gennem meditation plejer og styrker du relationen til din Sjæl

  • Gennem meditation skaber du øget sensitivitet og kontrol af denne.

Hvad er Meditation egentligt?

Meditation er først og fremmest en investering i dig selv og dermed en investering i os alle. 

Meditation er en tilstand eller et rum af bevidsthed, som du kan træde ind i, hvor tanker, følelser og energier bliver stille og blottet så du kan observere dem. Her ser og opleve du din indre verden, din indre galakse eller dig selv rent, uden filter. I stilheden tillader, overgiver og accepterer du bevidst at rumme tanker og følelser, din krop og dit energisystem. Du bringer dig i ro.

 

Gennem korte daglige praksiser vil disse tilstande blive så integreret og bekendte for dig, at du bevidst kan træde ind og ud af dem. Også mens du køber ind, er på arbejde eller i sociale sammenhænge.

 

Meditation er fundament og omdrejningspunkt for al selvudvikling, indre hygiejne og miljø. Det er den hurtigste, men langsomme og sikre motorvejen til at møde og udvikle sig selv, gennem oprydning og balancering af den støj og disharmoni, vi alle sammen er indviklet i og som er en del af vores personlighed og skyggesider samt ydre- og indre verden.

Hvem og hvad møder du i din meditation og i din praksis på vejen indad?

På din hjemrejse indad mod dig selv, vil du gradvist øge bevidstheden mod dit sande selv, nemlig at du er et guddommeligt Lys som er inkarneret og forbundet til Gaia Moder Jord gennem den fysisk krop. Du vil møde det du ér og det du ikke ér og opdage din egen helhed, storhed og Universet indeni dig. Din personlighed (EGO) vil gradvist blive gennemlyst af dig selv og din bevidsthed og du vil møde og opleve, hvilke dele af dig selv, som er ubalancerede i forhold til din ydre og indre verden.

 

Søg ind og find dig selv.

Der vil du også finde Mig.

KH

UNIVERSET

Hvor starter rejsen indad? Den starter når nysgerrigheden og smerten vækker dig til bevidsthed. Når nok er nok og du er mæt af den tilstand og position du befinder dig i. Der hvor du ikke kan løbe længere væk fra dig selv. Dér ved du hvem du ikke er og her begynder vej hjem.

Motivation til transformation.

For langt de fleste er motivationen for at begynde at meditere, at der er noget de ønsker at ændre. Måske er der en mæthed af tingenes tilstande og ubalancer, som kræver din opmærksomhed i højere grad end før. Måske har meningen med livet gemt sig for en stund eller traumerne hænger klar til at blive høstet, set på, elsket, rummet og forstået.

 

Fælles for det hele er, at der er ubalancer, ubehag, subtile strømninger af følelser, som giver melankoli, adskilthed og ensomhed fra helheden. Fra os selv. Det er ofte motivationen for at lære os selv helt at kende. Gaven er motivation til transformationen

Meditation er healing gennem bevidst tilstedeværelse

As It Is
Not As You
Want It
To Be

bottom of page