top of page

REIKI HEALING

 
 

Alle mine sessioner starter med at skabe forbindelse og hjerterum. Det vigtigste for mig er at du føler dig tryg, afslappet og forbundet. At du bliver set og mødt med nærhed, omsorg og empati.       

 

Vi skal tale sammen om din situation og hvad du ønsker hjælp og healing til for at få sat lys og intention på rod-strukturen i den udfordring vi skal ind og transformere.

Det kan være enormt sårbart og følsomt at åbne op for skyggesider og ubalancer, men der er også en stor forløsning gennem frisættelse, transformation og bevidstgørelse.
 

Alt er energi og den søger altid at balancere det ubalancerede. Du vil altid modtage præcis den mængde healing som du har brug for og er parat til. Den overordnede effekt af Reiki healing er at få kroppen, nervesystemet og dit energifelt i balance, harmoni og ro. Det er herfra du oplever din sjælsessens og få øje på hvad det vil sige at komme hjem.

Her begynder din healingen. Når du ser din sande essens, dit Højere Selv, Essensen af dig - din Sjælsessen. Her bliver du booste ind i nuet og stilheden. Det er her, al healing finder sted.

 
Energetisk bliver du Harmoniseret og reguleret, balanceret og styrket. Healingsenergien vil skubbe til de  "uharmoniske" og ubevidste lag i dig (eks. vis traumestof), så du med kærlighed kan få øje på de lag så du kan se dem, arbejde med dem og opløse dem på det fysiske, psykiske, følelsesmæssige og energetiske plan. Når du fyldes op af Universel Livsenergi (Reiki) ser du dig selv og bliver bevidst om det, der skal heales og det der bliver healet, på det kropslige, følelsesmæssige og åndelige plan.
 
Du kommer i kontakt med dit inderste væren og væsen. Det er gennem denne bevidsthed du bliver healet af dig selv. Det er gennem denne bevidsthed du ser dig selv. Jeg er din spaceholder, din guide og kanal. 
 
Alle mennesker, uden undtagelse, har evnen til at heale sig selv. Igennem et healingsforløb eller kombinerede behandlinger kan vi komme mere i dybden med at højne din energi og vibration, men også sørge for at du bliver en del af processen, så du har redskaber til at arbejde videre selv.

Healing skal ikke være en symptombehandling, men er derimod en livsstil, en ekspansion af dig, skabt af dig, som løbende består af en forøgelse af lys, kærlighed og  bevidstheden, men  også en ansvarstagen for at rydde op og bring balance  på dit fysiske, psykiske, følelsesmæssige og åndelige plan. 

INTENTION

 
 
Ud fra vores samtale sætter du en intentionen for healings-sessionen. Den er en vigtig vejviser og en guideline som du, jeg og den åndelige verden arbejder indenfor eller er fokuseret mod.

Energien flyder derhen hvor vi retter vores opmærksomhed. Det er en ramme du sætter for energien, din bevidsthed og den åndelige verden.

Med et guideline gennem intention, skaber vi mere præcision, dybde og retning på healingen.

INTENTION vs. ENERGI

 
 
 
 
Alt er energi og energi er frekvens og vibration.
Energi kan påvirkes gennem bevidsthed. Det ved man bla. gennem kvantefysik. Du har sikkert selv oplevet hvordan dit humør kan ændres gennem bevidst opmærksomhed eller hvordan bestemte mennesker er i stand til at ændre energien i et rum blot ved at træde ind.

Du hæver frekvensen og vibrationen af dine følelser og mentale tilstand via din bevidsthed. Med intention som framework, skaber vi et space hvor dit spirit-team arbejde sammen med dig. Løsner og balancerer stagnerende energier, så du har mulighed for at holde en højere vibration og bevidsthed efterfølgende.

Ingen intention. Ingen retning og framework.
Du skaber gennem det tale ord og dine tanker.
Intention og retning = ansvar


 

HVOR MANGE BEHANDLINGER SKAL JEG HAVE ?

 
 
Reiki-tegn-basic_edited.png

Det komme meget an på din nuværende situation. Det er de færreste skygger, lag og ubalancer der kan heales og opløses gennem én behandling da de ofte er opstået over mange år. Efter første behandling er det nemmere at danne et overblik.

HVAD KAN REIKI HJÆLPE DIG MED?

 

Reiki healing kan altid gøre en positiv forskel.

Her er et lille udsnit af, hvad Reiki har særlig god indvirkning på:

 • Reiki støtter din spirituelle udvikling, din bevidsthed og sensitivitet

 • Reiki lindrer stress symptomer, tankemylder og søvnløshed

 • Reiki Booster immunforsvaret og løfter det generelle energiniveau

 • Reiki understøtter medicinske forløb og mindsker bivirkninger

 • Reiki skaber overblik, klarhed, og balance i krop, sind og ånd

  Reiki er en fantastisk til at understøtte fertilitetsprocesser

 • Reiki afhjælper graviditetsgener og bækkenløsning

 • Reiki afhjælper infektionstilstande og lindrer smerter og kroniske tilstande

 • Reiki giver dig nærvær i ånd, krop og sjæl

 • Reiki giver ro til døende

 • Reiki er uafhængig af religion, kultur, titler og tro

 • Reiki justerer "hjertekompasset"

 • Reiki hjælper med at navigere gennem svære beslutningsprocesser

REIKI's historie

Dr. Mikao Usui

Reiki er Universel Livsenergi
Udvikling og vækst sker gennem bevidsthedsgørelse af  krop, psyke og Ånd

Reiki er en tusind år gammel healingsmetode, der stammer fra tibetansk buddhisme og blev brugt af de tibetanske munke til selvudvikling og erkendelse. Metoden blev genopdaget i 1800 tallet af den kriste præst, Dr. Mikao Usui. 

Traditionelt er Reiki blevet mundtligt overført og blev givet videre fra Mester til Mester og fra elev til elev. Historien er gennem årene ofte blevet noget forskønnet for hver overlevering, for at understrege det vidunderlige og smukke, som siges om legenden Dr. Mikao Usui. Den følgende tekst er historien som vi andre har hørt den.

Dr. Mikao Usui var forstander for et kristent præsteseminarium i slutningen af 1800-tallet. I byen Kyoto i Japan holdte Dr. Usui en prædiken i 1822. Efter prædiken bad 2 studerende ham, om han kunne forklare hvordan Jesus udførte mirakler med healing og ydermere, om han kunne udføre lignende mirakler. Det kunne Usui ikke. Han følte kun han forstod Bibelen på det intellektuelle plan, men hvordan Jesus healede havde han intet begreb om.

 

Dette markerede begyndelsen på Dr. Usuis livslange søgen efter at finde kilden til de oprindelige healingsteknikker. Han forlod Japan og rejste til  USA, hvor han studerede på University of Chicago. Under sit ophold i USA tog han en Ph.d. i Teologi. Han søgte i skrifterne for at finde hemmeligheden om, hvordan Jesus og hans disciple healede de syge og udførte mirakler. Så under sit ophold i USA fandt han ikke det svar han søgte.

 

Under sin hjemrejse til Japan, fandt Mikao Usui ud af at Buddha havde udført de samme typer mirakler som Jesus. Buddha havde ligesom Jesus healet de syge, og havde en god kontrol over energierne. Buddha kanaliserede Gud og Universets styrke og power. Dr. Usui begyndte at spørge de forskellige buddhistiske sekter om de kunne udføre de samme mirakler som Buddha havde udført. Kunne de heale kroppen?

Buddhisterne følte at healingen af ånden og kroppen ikke altid var direkte forbundet. De koncentrerede sig om ånden og ikke om kroppen. De efterlod det at heale kroppen til dem indenfor healingens kunst. 

 

Endelig tog Dr. Usui hen til et Zen kloster. Han stillede det samme spørgsmål til den øverste munk: "Ved Zen hvordan man healer kroppen?"  Munken forklarede at de koncentrerede sig meget om at heale ånden, og at der ikke var tid til at undervise i healing af den fysiske krop.

 

Dr. Usui forespurgte om han kunne blive tilknyttet Zen klosteret, så han kunne studere de Buddhistiske skrifter, Sutraerne, for at lede efter nøglerne til healing. Han blev tilknyttet klosteret og begyndte studierne.

 

Usui studerede først de Japanske oversættelser af de buddhistiske skrifter, men han fandt ikke den forklaring han søgte. Han begyndte derfor at lære kinesisk, så han kunne forstå en bredere vifte af buddhistiske skrifter på kinesisk. Men stadig uden succes.

 

Han blev under sine meditationer guidet til at lære Sanskrit, så han kunne læse de originale buddhistiske skrifter, og have adgang til de skrifter som ikke var blevet oversat til andre sprog. Efter at have lært sproget Sanskrit begyndte han at læse "Læren om de tibetanske buddhistiske sekter". Fra disse skrifter opdagede Usui det som han følte var nøglerne til healing. Han fandt symbolerne, formularerne og beskrivelserne af hvordan Buddha healede.

 

Så i slutningen af hans lange søgen, fandt Usui hvad han søgte - og så alligevel ikke helt. Selvom han mente at have fundet videnskaben, havde han endnu ikke evnen til at heale. Han diskuterede dette med sin gamle ven Munken, og de mediterede på den vej de skulle tage. De blev fortalt at Dr. Usui skulle gå til et nøje udpeget sted på det Hellige bjerg Mount Kuri Yama. Der skulle han faste og meditere i 21 dage, for at søge evnen til at heale, og imens han var der, ville han modtage oplysning og spirituel klarhed.

 

På den 21. dag skete et gennembrud i hans søgen, han fik en åbenbaring om hvordan han skulle anvende symboler og skrifter til at kunne heale mennesker. Og det er dette der danner baggrund for healing med Reiki. Han startede med at undervise i Reiki i hele Japan, og samlede et følge af 16 lærere.  Dr. Mikao Usui forlod denne verden omkring år 1893, efter han bad Dr. Chujiro Hayaski om at sørge for at Reiki'en blev bevaret. 

 

Da Dr. Usui fik indsigten i Universel(Rei) livsenergi(Ki), kaldte han det for ”REIKI”, og han viede sit liv til at videregive Reiki til mennesker. Gennem sit arbejde med Reiki indså Dr. Usui at krop, tanke og sjæl hænger sammen og healing til både krop og sind er nødvendig og han opnåede stor indsigt og viden om den åndelige verden. Siden er Reiki videreført fra Reiki Mester Lærer til elev og er nu udbredt i mange lande.

 
bottom of page